Проф. д-р Т. Делийски, д.м.н.

Професор

Началник на клиниката

Голям принос за постигането на високи клинични резултати има ангажирането на клиниката с преподавателска и научноизследователска дейност. Много са възпитаниците , на които клиниката е дала начален старт за по-нататъшно успешно развитие в страната и чужбина. И в настоящия момент редица студенти и млади лекари черпят знания и опит от постигнатото и със своята научноизследователска дейност допринасят за по-нататъшното развитие на клиниката
Провел многократни специализации във водещи университети в чужбина (Германия, Австрия, Турция, Англия). Допълнителна професионална ориентация в клинико-практичен и научен аспект:
Оперативно лечение на хирургическите заболявания на стомаха, червата, правото черво и ануса, лапароскопска хирургия на жлъчния мехур и стомашно-чревния тракт, съвременна диагностика и лечение на заболяванията на млечната жлеза, включително и сентинелнните лимфни възли и онкопластичен подход при рак на млечната жлеза и кожата, заболявания на щитовидната жлеза, лапароскопска хирургия, роботизирана хирургия на коремните органи.