ст. м. с. Из. Георгиева

Специалност Управление на здравни грижи - магистърска степен .
Специалност „ Специфични грижи за пациенти с онкологични заболявания.
С принос за развитието на сестринските грижи и повишаване на квалификацията на специалистите по здравни грижи в областта на онко- хирургията и общата хирургия.