Оборудване

Клиниката разполага с:

  • роботизирана система Da Vinci Si. Роботизираната хирургия набира все по-голяма популярност в световен мащаб. С нея се извършват най-трудните оперативни интервенции в коремната хирургия.
  • пълна апаратура за извършване на лапароскопски операции. Обърудвани са две операционни зали за извършване на лапароскопски интервенции.
  • пълен набор от интрументариум за отворени хирургични интервенции.
  • апарат - ултразвуков скалпел. Внедрен е и се използва за сигурно разединяване на тъкани при отворена и лапароскопска хирургия.
  • THD апарат за лечение на хемороиди. Методът е базиран на ултразвуково откриване на хранещите съдове на хемороидите и тяхното прекъсване.
  • Лазерен апарат за лечение на хемороиди и фистули – бързо, сигурно и ефективно решение за лечение на тези заболявания.
  • Колоноскоп (Сигмоидоскоп) – апарат за оглед на крайните отдели на дебелото черво (сигмовидно и право черво). Позволява оценка на заболявания и вземане на биопсия преди, по време и след извършване на оператвини интервенции. Позволява оглед и по време на оперативни интервенции, което може да е съществено за вземане на решения.
  • Обурудване за трансанална минимално инвазивна хирургия – съвременен тип лечение на редица заболявания на ректума и др. с минимална травма и бързо възстановяване на пациента.