Диспансерно проследяване на онкологичните болни в България

Диспансерно наблюдение на онкологичните болни

Всички пациенти в страната диагностицирани с онкологично заболяване подлежат на диспансерно наблюдение. Когато получите епикриза от болницата, която Ви диагностицира с рак или са Ви лекували за онкологично заболявае, трябва да се регистрирате на регионален принцип във Вашия областен онкологичен диспансер. За пациентите от областите Ловеч и Плевен това е отделението за диспансерно наблюдение на болни с онкологични заболявания към УМБАЛ „Г. Странски“ ЕАД – гр. Плевен. С документите Ви се изготвя досие за заболяването, което съдържа всичката налична до момента медицинска информация и в бъдеще ще се допълва с нова такава. Вашето досие остава на съхранение в архива на отделението, откъдето то може да бъде изискано от Вас или Вашия лекар на регистратурата на центъра срещу представяне на лична карта. В отделението се водят на отчет над 17 000 болни, което го прави второто по големина в България. Отделението работи в тясна колаборация с клиниката по Клинична лаборатория, Oтделението по Образната диагностика, Клиниката по урология, Kлиниката по Онкогинекология, Клиниката по Онкологична хирургия, Отделението по Химиотерапия и Лъчелечение и др.

Създаване на онкологично досие в отделението

След като получите Вашата епикриза с нея отивате в кабинет №3 на първия етаж. Там медицинска сестра ще Ви създаде досие, в което се вписва следната информация:

  • Три имена
  • Пол
  • Възраст
  • Местоживеене
  • Работа
  • Социален статус
  • Диагноза
  • Цялата налична медицинска информация (епикризите се прилагат!)

С така оформеното досие отивате в кабинета на лекаря от съответната специалност, който ще Ви назначи необходимата допълваща терапия и/или ще се Ви се определи алгоритъм за периодично наблюдение като част от диспансеризацията Ви.

Хирургично болни пациенти

След като Ви е изготвено досие с него отивате в Хирургичен кабинет №8. Там се извършват първичните прегледи и контролните прегледи на диспансеризираните болни. Ако сте диагностицирани с раково заболяване, но не сте провеждали лечение все още, с лекаря дежурен на кабинета, може да обсъдите какво ще бъде подходящото за Вас лечение. Лекарите от Клиниката по Онкологична Хирургия са тези, които ще Ви прегледат и назначат Вашите изследвания и дадат препоръките си за понататъчната за Вас грижа. Кабинетът работи всеки делничен ден. Kабинет номер 8 работи от 8:00 до 13:30 часа. Графикът на дежурните лекари е както следва:

Ден

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Работно Време от 08:00 до 13:30 часа

Доц. д-р Д. Димитров, д.м.

Д-р Ив. Петрова

Д-р В. Нанев

Д-р Г. Вълчева

Д-р М. Енчев

Възможни са промени на дежурствата на лекарите от посочените дни. При необходимост от консултация или преглед извън диспансерните прегледи може да посетите кабинета в рамките на работното време без предварителна заявка. Пред кабинет 8 ще получите номер за Вашият ред.

Хирургично болните пациенти подлежат на контролни прегледи като част от диспансерното наблюдение периодично. През първата година веднъж на три месеца. През втората и третата година веднъж на шест месеца. След това диспансерните прегледи се провеждат веднъж годишно. По време на Вашето диспансерно наблюдение ще Ви бъдат назначавани планови допълнителни изследвания като кръвни изследвания, скенер, гастроскопия, колоноскопия, мамографски снимки, ехография и др. Диспансерните прегледи се осъществяват след предварително определена дата на телефон 064/886 261. За да преминете на този преглед, трябва да си вземете досието от регистратурата на онкологичния център.