Рак на стомаха

Ракът на стомаха е второто по честота на заболяемост онкологично заболяване на стомашно-чревния тракт след колоректалния карцином. Честотата му е най-висока във възрастта над 50 години. Тенденцията в индустриалните страни е към намаляване на неговата честота. Също така поради развитето на диагностиката и методите на лечение значително се подобри и прогнозата и преживяемостта при пациентите с това заболяване.

Симптомите на заболяването са неспецифични и често пациентите дълго време не им обръщат внимание. Те включват парене и болки в горната част на корема, чувство за тежест в корема след хранене, безапетитие, гадене и повръщане, загуба на тегло. Неспецифичните симптоми са и една от основните причини за късното диагностициране на заболяването. При пациенти над 50 години с подобни оплаквания е препоръчителна консултация със специалист и преценка за извършване на гастроскопия (оглед на стомаха с камера). Златен стандарт за диагностицирането на стомашен карцином е гастроскопията с вземане на биопсия. При потвърждаване на диагнозата рак на стомаха от биопсичното изследване е необходимо на се направи компютърен томограф за определяне стадия на заболяване, а именно има или не увеличени лимфни възли и метастази в други органи.

Лечението на рака на стомаха зависи основно от стадия на заболяването, който се определя предимно чрез образни изследвани като компютърна томография(скенер). При пациенти, при които от проведения скенер няма данни за далечни метастази се препоръчва извършване на диагностична лапароскопия (оглед на корема с камера) под обща анестезия. При нея се търсят метастази, които поради малкия си размер не могат да бъдат видени на компютърен томограф. Често при доказан авансирал тумор или наличие на метастази в регионалните лимфни възли се препоръчва т.нар. периоперативна химиотерапия. Хирургичното лечение на стомашния карцином се изразява в премахване на целия или в някои случаи 2/3-ти от стомаха, след което се прави връзка между тънко черво и хранопровод за възстановяване на пасажа на гастро-интестиналния тракт. Важен етап от хирургичното лечение е извършване на лимфна дисекция в адекватен обем.

Нашият опит:

Клиниката по Онкологична Хирургия към УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ Плевен е една от първите в страната, които са внедрили в българия т.нар. D2 лимфна дисекция при стомашен карцином, метод които е световен стандарт в хирургичното лечение на това заболяване.

В Клиниката по Онкологична Хирургия на УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ Плевен за първи път в България е извършена роботизирана хирургия при пациент със стеноза на пилора вследствие на хронична стомашна язва през 2019г.

Клиниката по онкологична хирургия към УМБАЛ „Г. Странски“ – Плевен е с дългогодишен опит в хирургичното лечение на стомашните заболявания. Предлагат се всички варианти на оперативно лечение. Процедурата се поема от НЗОК по Клинична пътека 171 и 173  с изключение на индивидуални консумативи за еднократна употреба при определен тип интервенции.

 

Плануване за операция

Преди плануване за операция лекар от клиниката трябва да Ви е прегледал и потвърдил диагнозата. Бъдете информирани и дискутирайте с лекарите повече за съвременните възможности на лечението на Вашето стомашно заболяване. Необходимо е да получите информация за видовете херниални платна, които ще бъдат използвани, както и за други консумативи. Информирайте Вашият хирург за съпътстващите заболявания, както и за приеманата от Вас системна терапия като: аспирин, синтром, клопидогрел, прадакса или друг препарат за „разреждане на кръвта“. Тези медикаменти трябва да бъдат спрени дни преди операцията. При наличие на медикаментозна алергия, астма или заболяване на щитовидната жлеза също информирайте Вашият хирург. Вашият лекуващ хирург трябва да Ви впише в листа на чакащите и да даде необходимите организационни разяснения. Най-често до 2 седмици ще бъдете включени в плана за операции на клиниката.

Телефон за записване на консултация

064 886 261, 064 886 244