Заболявания на щитовидната жлеза

Симптоми:

Заболяванията на щитовидната жлеза довеждат до промяна на нейната хормоно-продуцираща функция.

Хиперфукнцията се нарича хипертиреоидизъм, който се свързва с:

  • Тахикардия (честота на пулса над 100)
  • Изпотяване (влажни ръце в покой)
  • Падане на косите
  • Загуба на тегло
  • Фин тремор на пръстите
  • Диария

Хипофункция се нарича хипотиреоидизъм, който при вродените форми се изразява с нарушения в растежа (джудже) и изоставяне в развитието на централната нервна система (кретенизъм). При възрастните се изразява с по-дискретни симтоми като:

  • Умора
  • Студенина
  • Депресивни състояния

Гуша (Струма)

С термина „струма=гуша“ се означава всяко увеличаване на щитовидната жлеза с или без промяна във нейната функция. Различават се три вида струма: дифузна, при която увеличаването на жлезата е общо, нодозна-увеличаването се дължи на образуването на един няколко възела и смесена. Използват се 5 степени на увеличение на жлезата:

0 степен – не се вижда или опипва

I степен – не се вижда, опива се при преглъщане

II степен – леко увеличена жлеза

III степен – значително увеличена (дебела шия)

IV степен – проминираща

V степен – грамадна

Най-честите диагнози са: Тиреоидит на Хашимото, Базедова болест, Остър Тиреоидит, Спорадична гуша, Ендемична гуша, Рак на щитовидната жлеза и др.

Диагностика:

Осъществява се с комбиниране на няколко основни метода. Анамнезата от оплакванията на пациентите. Клиничният преглед се осъществява от ендокринолог. Той може да допълни прегледа като Ви направи или насочи за ехография на щитовидната жлеза. В някой случаи може да се осъществява компютърна томография (скенер) на шийна област. Използват се също Радионуклидни методи като сцинтиграфия с 131J или 89mTc. Почти винаги се прилагат хормонални изследвания на щитовидната жлеза. Изследват се най-често: TSH, T3 и T4 . В някой случаи се налага осъществяването на прицелна биопсия от щитовидната жлеза. Тя може да бъде тънкоиглена, дебелоиглена, инцизионна или ексцизионна. Видът на биопсията се определя от Вашият лекуващ ендокринолог или хирург.

Оперативно лечение:

При някой заболяванията се налага оперативно лечение. Най-честите операции в тази област включват частично или пълно премахване на щитовидната жлеза. Най-честото показание за пълно й отстраняване е рака на щитовидната жлеза. При доброкачествените заболяване най-често се запазват малка част от паренхима й.

Усложненията могат да се разделят на такива по време на операции, в ранния и късния следоперативен период.  Най-честите са кървене, засягане на гласовите нерви, засягане на трахеята или хранопровода, тиреотоксична криза и увреда на паращитовидните жлези.

 

Нашият опит:

Клиниката по онкологична хирургия към УМБАЛ „Г. Странски“ – Плевен е с дългогодишен опит в лечението на заболяванията на щитовидната жлеза. В клиниката успешно са внедрени и се използват съвременните апарати и уреди спомагащи при този тип хирургия – ултразвуков дисектор, използване на клипси и апарат на интраоперативен невромониторинг на гласовият нерв. От 2 години съвместно с екипът на доц. А. Вълков  ръководител на УНГ към УМБАЛ „Г. Странски“ ЕАД-Плевен се използва апарат за интраоперативен невромониторинг на гласовият нерв, което осигурява изключителна сигурност и безопаснот за пациентите, като предотвратява най-сериозното усложнение при този тип хирургия.  Процедурата се поема от НЗОК по Клинична пътека КП 201 и 202 с изключение на консумативи като ултразвуков скалпел, специални клипси, кожен съшивател (такер)  и в някои случаи определени типове интубационна тръба за невромониторинг за еднократна употреба. 

Плануване за операция:

Преди плануване за операция лекар от клиниката трябва да Ви е прегледал и потвърдил диагнозата. Бъдете информирани и дискутирайте с лекарите повече за съвременните възможности на лечението на Вашето заболяване. Необходимо е да получите информация за използването на допълнителни консумативи. Информирайте Вашият хирург за съпътстващите заболявания, както и за приеманата от Вас системна терапия като: аспирин, синтром, клопидогрел, прадакса или друг препарат за „разреждане на кръвта“. Тези медикаменти трябва да бъдат спрени дни преди операцията. При наличие на медикаментозна алергия, астма или заболяване на щитовидната жлеза също информирайте Вашият хирург. Вашият лекуващ хирург трябва да Ви впише в листа на чакащите и да даде необходимите организационни разяснения. Най-често до 2 седмици ще бъдете включени в плана за операции на клиниката.

Телефон за записване на консултация:

064 886 261, 064 886 244