Хернии

Коремни хернии

С термина “hernia” се обозначава излизането през изкуствено създаден или естесвтвен отвор на коремната стена на част от един или няколко коремни органа покрити с перитонеум и кожа. Обикновено херниите спонтанно или с лек натиск се прибират в коремната кухина. Херниите имат отвор, сак и съдържимо. Биват вродени или придобити. Съществуват няколко вида хернии на предна коремна стена като: пъпна, слабинна, бедрена, херния на бялата линия, шпигелова херния, следоперативна и др. Най-чести са слабинните хернии 75%, следвани от следоперативните 10% и пъпните 5%. Вероятност да получат слабинна херния през живота си е налице при 27% от мъжете и 3% от жените. Изтъкваните причини за херниране са десетки, но се открояват няколко причини: изправеният стоеж на човека, необлитерирал proc.vaginalis peritonei, отпадане на естествените защитни механизми, хронично или остро повишаване на вътрекоремното налягане, ултраструктурни промени в колагена на f.transversalis, генетични фактори. Хернните могат да се разделят на заклещени и незаклещени според възможностите за обратно прибиране.

Симтоми

Обикновено хернията е съпроводена с болка, която има различни проявления от дискомфорт до теглеща болка или по-рядко до силна болка. Те се придружават с наличието на подутина в дадената област. С времето подутината има тенденция да нараства. Нейното наличие може да се придружава с епизоди на засилена болка и невъзможност за прибиране. При друга част от болните хернията протича без оплаквания

Диагностика

Осъществява се от клиничен преглед при хирург. Много често диагнсотиката на хернните на предна коремна стена не представлява трудност. При трудни или съмнителни случаи трябва да се предложи ехографско изследвания на пациента. Изследването е динамично и може да се прави в реално време, в  различни пози на пациента за да подпомогне диагнозата. Херниалният сак и съдържимо се визуализират чрез ехография дори и при по-малък размер.

Лечение

Прието е лечението на хернните да бъде оперативно независимо дали пациентът има или няма оплаквания , тъй като смъртният изход и тежко протичане са много по-чести при усложнените хернии отколкото при всички операции на неусложнените. По принцип при заклещени хернии не трябва да бъде правен опит за отклещване. Най-общо хирургичните техники за лечение на хернии е да се делят на отворени и лапароскопски. Предимствата на лапароскопската интервенция включват: по-кратък престой, по-ранно раздвижване, по-малко болка, по-нисък процент на рецидиви, по-добър козметичен ефект.

Честотата на рецидивите след операции за слабинните хернии е от 1 до 3 %, докато при следоперативните хернии е 5 до 10 %, а и 10 до 15 % за парастомални хернии. При най-сложните хернии честотата на рецидивите е от 10 до 20 %, в зависимост от естеството на хернията и други фактори. Най-честите усложнения свързани с операции по повод хернии са: следоперативно кървене, сероми, инфекция на раната, ранен рецидив и др.

Нашият опит

Лекарите от клиниката по Онкологична Хирургия имат дългогодишни традиции с операции по повод хернии. Предлагат се широк комплекс от интервенции: отворени, лапароскопски и робот-асистирани. Първата лапароскопска интервенция по повод ингвинална херния в клиниката е извършена на 6-ти март 2012. При слабинни хернии се извършват се два типа лапароскопски операции – тотална екстраперитонеална херниопластика (ТЕР) и трансабдоминална преперитонеална херниопластика (ТАРР).  При вентралните хернии се предлага отворена или лапароскопска техника. При извършването на пластиката се използват различни типове и размери платна: полиетиленови, попипромиленови, полиестерни, двукомпонентни и други. Процедурата се поема от НЗОК по Клинична пътека КП 182 с изключение на платната и в някои случаи определени типове лапароскопски инструменти за еднократна употреба. 

 

Плануване за операция

Преди плануване за операция лекар от клиниката трябва да Ви е прегледал и потвърдил диагнозата. Бъдете информирани и дискутирайте с лекарите повече за съвременните възможности на лечението на Вашата херния. Необходимо е да получите информация за видовете херниални платна, които ще бъдат използвани, както и за други консумативи. Информирайте Вашият хирург за съпътстващите заболявания, както и за приеманата от Вас системна терапия като: аспирин, синтром, клопидогрел, прадакса или друг препарат за „разреждане на кръвта“. Тези медикаменти трябва да бъдат спрени дни преди операцията. При наличие на медикаментозна алергия, астма или заболяване на щитовидната жлеза също информирайте Вашият хирург. Вашият лекуващ хирург трябва да Ви впише в листа на чакащите и да даде необходимите организационни разяснения. Най-често до 2 седмици ще бъдете включени в плана за операции на клиниката.

Телефон за записване на консултация

064 886 261, 064 886 244